Let's Revise

Sprawdź Się - Języki Zagrożone

Reset
Ginące języki, etniczność, tożsamość i polityka

Pytania

1. Czy nauczanie zagrożonego języka może odbywać się wyłącznie w szkole?

Nie, jest wiele innych form/metod nauczania – jak np. nauka dorosłych, kursy językowe, szkoły letnie, kursy radiowe, telewizyjne i internetowe, gniazda językowe, itp.

2. Na czym polega nauczanie imersyjne języka?

Językiem nauczania w szkołach/przedszkolach imersyjnych jest język zagrożony; dominującego języka (większości) naucza się w nich jak języka obcego.

3. Czy można się uczyć języka, do którego nie napisano (jeszcze?) podręcznika?

Oczywiście tak – wiele spośród pozaszkolnych metod nauczania języków odbywa się bez materiałów dydaktycznych, aczkolwiek łatwiej (samemu) uczyć się języka z podręcznikiem.

4. Jakie podstawowe obszary/dziedziny obejmuje planowanie językowe?

i. planowanie korpusu języka
ii. planowanie statusu języka
iii. planowanie akwizycji języka
iv. planowanie technologiczno-językowe

5. Jakie znasz martwe języki (klasyczne)?

np.: łacina, klasyczna greka, język starocerkiewnosłowiański, klasyczny hebrajski, klasyczny arabski, sanskryt, klasyczny armeński język grabar i in.