Let's Revise

Sprawdź Się - Języki Zagrożone

Reset
Pismo

Pytania

1. Co różni pisma piktograficzne od ideograficznych?

Jeśli poszczególne grafemy są możliwie najwierniejszymi przedstawieniami graficznymi (obrazkowymi) otaczającego świata, to takie pisma zwane są piktograficznymi; jeśli zaś wyobrażenia graficzne są już/prawie całkiem umownymi odzwierciedleniami pojęć, to pisma zwane są ideograficznymi.

2. Dla jakich języków zmieniano w ich historii standard systemu pisma?

np.: turecki, mongolski, wietnamski, karaimski, azerbejdżański, uzbecki, mołdawski/rumuński

3. Z jakiego systemu pisma rozwinęła się większość współczesnych alfabetów (np. łaciński z modyfikacjami, grecki czy cyrylica)?

fenicki

4. Do czego służy transkrypcja?

Jest to system zapisu polegający na przyporządkowaniu każdej głosce jednoznacznego znaku fonetycznego.

5. Czy posiadanie/opracowanie własnego systemu zapisu/pisma jest warunkiem uznania za odrębny język?

Wcale nie – większość języków świata nigdy nie posiadała systemu pisma.