Let's Revise

Let's Revise - Languages in Danger

Reset
A nyelv hangjai

Kérdések

1. Hány fonéma van a nyelvetekben?

Az eddig vizsgált nyelvekben a fonémák száma 10-től egészen 140-ig terjedhet. Noha a legtöbb esetben ez a szám 20 és 60 között mozog. A magyarban 38 fonémát tartanak számon, 14 magánhangzót és 24 mássalhangzót

2. Mit nevezünk minimálpárnak? Mondj rá példát!

A hangoknak önmagukban nincs saját jelentésük, s ritkábbak az olyan esetek, amikor egy hang önálló szó is egyben, mint például a magyar ő, ó ’régi’ vagy az a névelő és az e mutatónévmás. Minden nyelvben találhatók viszont olyan szópárok, amelyek csak egyetlen hangban térnek el; ezeket minimálpároknak nevezzük. Ilyen a magyar réz ~ kéz ~ géz ~ méz ~ néz vagy rés ~ réz ~ rész ~ rét szósorok két-két tagja.

3. Sorolj fel számodra különösnek tűnő beszédhangokat! Ha tudsz, válaszolj arra is, mely nyelvek használják.

4. Hol található a világon a legtöbb tonális nyelv?

A tonális nyelvekkel elsősorban Ázsia délkeleti részén és középnyugat Afrikában találkozhatunk. A tonalitás megfigyelhető még Észak-Amerika indián nyelveiben is.

5. Melyek a beszéd prozódiai elemei (szupraszegmentális eszközei)?

A megnyilatkozások szupraszegmentális eszközei: a hangsúly (ritmus), a hanglejtés és a hangerő, melyek kölcsönösen összefüggnek egymással.