Let's Revise

Let's Revise - Languages in Danger

Reset
Nyelvi veszélyeztetettség

Kérdések

1. Mikor mondhatjuk egy nyelvről, hogy veszélyeztetett?

Egy nyelv veszélyeztetettségének mértékére többek között az alábbi három kritérium segítségével lehet következtetni: 1. A beszélők száma,
2. azoknak az átlagéletkora, akik a nyelvet anyanyelvükként vagy jól beszélik,
3. a nyelvet jól beszélő legfiatalabb generáció aránya.

Egyszerűbben fogalmazva azt mondhatjuk, hogy egy nyelv veszélyeztetettnek számít, ha a közösségben a gyerekekhez nem a szülők nyelvén szólnak. Ezek a gyerekek talán értik majd a szüleik nyelvét, de folyékonyan már nem fogják beszélni – passzív kétnyelvűek lesznek. Az ő gyerekeik számára pedig már teljesen idegen lesz a szóban forgó nyelv, tehát nemcsak beszélni, hanem érteni sem fogják. Ez ahhoz vezethet, hogy a nagyszülők és az unokák különböző nyelveket használnak, és esetleg nem is tudnak egymással hatékonyan beszélni. Az UNESCO szakértői csoportja szerint egy nyelv veszélyeztetett akkor „ha a beszélők már egyáltalán nem vagy egyre kevesebb nyelvhasználati színtéren használják a nyelvet, és nem adják tovább generációról generációra.”

2. Milyen kihalt, klasszikus nyelveket ismersz?

latin, ógörög, ószláv, bibliai héber, szanszkrit, klasszikus örmény

3. Hogyan válik egy nyelv veszélyeztetetté?

Számos oka lehet egy nyelv veszélyeztetetté válásának, az alábbi tényezők gyakran szorosan összefüggnek egymással: - vegyesházasság
- nyelvválasztás
- asszimiláció

- migráció

- nemzeti oktatáspolitika

- modernizáció