Let's Revise

Let's Revise - Languages in Danger

Reset
Az írás

Kérdések

1. Mi a különbség a piktografikus és az ideografikus írásrendszer között?

A piktografikus írás (képírás) olyan grafémákat használ, amelyek a környező világ vizuális (képi) megjelenítései, és nagymértékben hasonlítanak az általuk megjelenítettekhez. Ha a grafikai jel és a fogalom között már nem egyértelmű a kapcsolat, hanem ezeknek a(z eredetileg piktogramokra visszavezethető) jeleknek és a fogalomnak az absztrakt kapcsolatán alapul, akkor ideografikus írásról beszélünk (ideogrammákkal történő írás).

2. Tudsz-e arra példát, hogy egy nyelv írása megváltozott a történelem során?

pl. a mongol. A mongol nyelv hagyományos alfabetikus írásrendszerét az ujgur írás alapján dolgozták ki. 1946-ban a mongol kommunisták úgy döntöttek, hogy a hagyományos írásrendszer helyett a cirill ábécét kell használni, amitől azt remélték, hogy a fiatalabb generációk majd nem tudják elolvasni a mongol irodalom klasszikusait. Az 1994-es mongol politikai fordulat után ugyan ismét bevezették a hagyományos mongol írásrendszert, de manapság inkább csak szimbolikus szerepe van, és főként művészi kifejezőeszközként alkalmazzák. Belső-Mongóliában (a Kínai Népköztársaság autonóm tartományában) azonban, ahol a lakosság 17 százaléka (4 millió fő) mongol, még mindig használatban van a hagyományos mongol ábécé.

3. Mi az átírás?

Vannak olyan írásrendszerek, amelyeket csak a nyelvészek, néprajzkutatók, népzenekutatók stb. használnak saját kutatási céljaikra, például korábban ismeretlen vagy írásbeliséggel, ill. írásrendszerrel nem rendelkező nyelvek rögzítésére. Ezeknek a szövegeknek a lejegyzésére leggyakrabban a fonetikus átírást alkalmazzák. Ez olyan jelölési rendszer, amelyben minden beszédhangnak megvan a maga állandó grafikai megjelenítése. Az ilyen jelrendszereket fonetikus ábécéknek hívjuk. A fonetikus átírás készítéséhez vagy olvasásához nem szükséges ismerni sem a nyelvet, sem a nyelv írásrendszerét. A nyelvészet egyes területei kidolgozták a számukra leginkább megfelelő átírási rendszert (pl. a magyar nyelvjárási szövegeket általában a magyar egyezményes átírási rendszer szerint jegyzik le).

4. Szükséges-e, hogy egy nyelvnek legyen írása ahhoz, hogy önálló nyelvként ismerjük el?

Semmiképpen sem, a világon a nyelvek nagy része nem rendelkezik írásbeliséggel, írásrendszerrel.