Let's Revise

Let's Revise - Languages in Danger

Reset
Szó-jelentés-szókincs

Kérdések

1. A természeti sokféleség miként tükröződik a nyelvekben, milyen példákat láthattunk erre a fejezetben? Milyen példáit láttuk a szókészlet bizonyos rétegeinek differenciátabb eloszlására? Tudsz-e ilyen példát a magyarból?

- a pápua új-guineai nyelvek halelnevezései
- a ǂakhoe haiǁom nyelv ’visz’ jelentésű szavai
- az elefántok megnevezésének testi erő szerinti felosztása a baka vadászok számára
- a rénszarvasok elnevezései a számi nyelvben

2. Minden nyelvben van külön szó a fiútestvér és lánytestvér szavakra? Magyarázd meg a lehetséges különbségeket! Mi a helyzet a magyarban?

Nem, nem minden nyelv különbozteti meg a fiútestvért és a lánytestvért úgy, ahogyan az angol. Olykor a szavak jelentése szűkebb lehet, például külön szavak lehetnek a fiatalabb és az idősebb fiútestvérre, mint a magyarban. Máskor a jelentés szélesebb lehet, például ha egy szó használatos a testvérekre és az unokatestvérekre is. Néhány nyelvben az életkor fontosabb, mint a nemek megkülönböztetése, vagyis lehet egy külön szó a fiatalabb testvérre, amely mind a lány- mind a fiútestvérre vonatkozik.

3.Milyen társadalmi nyelvváltozatokat említettünk a fejezetben? Mi a különbség közöttük?

A szlenget, az argót (tolvajnyelv) és a zsargont (szaknyelv). Ezek között a szakkifejezések között nagyok az átfedések, ami a jelenségek sokszínűsége és a többféle osztályozási lehetőség következménye. Tolvajnyelv, szleng és zsargon között úgy tehetünk különbséget, ha használatuk célját vesszük figyelembe: a szleng fő funkciója, hogy kifejezze használói egyazon közösséghez tartozását, míg a tolvajnyelvet azzal a céllal használják, hogy a kívülállók ne értsék. A zsargon viszont elsősorban differenciáltabb kommunikációs eszközt kínál egyes szakterületet vagy témát illetően (pl. orvosi szaknyelv, a vadászok, halászok szaknyelve).

4. Sorolj fel néhány jellemző szót az általad beszélt társadalmi nyelvváltozatokból! Nevezd meg ezeket a nyelvváltozatokat!