Let's Revise

Let's Revise - Languages in Danger

Reset
Kultúra és nyelv

Kérdések

1. Mit nevezünk kultúrának? Honnan ered az elnevezés?

Kultúrának az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességét nevezzük. A kultúra szó a latin culturaművelni, megművelni’ (vö. agriculturaföldművelés’) szóból származik. Kultúra azóta létezik, amióta az ember mint társadalmi lény megjelent a Földön. Társadalom és kultúra szétválaszthatatlanul összetartozik: a tény, hogy minden emberi közösségnek van kultúrája, azt bizonyítja, hogy a kultúra az emberi evolúció terméke, függetlenül attól, hogy írásbeliséggel rendelkező vagy nem rendelkező, nomád vagy letelepült életmódot folytató kultúra-e. Egy olyan folyamat eredménye, amelynek során az ember képessé vált mindennapi tapasztalatainak osztályozására, azok kódolására és szimbolikus eszközökkel való közvetítésére. Ezért a kultúra az emberi teremtő tevékenységnek és e tevékenység eredményeinek értéket képviselő foglalata. A kultúra a maga szimbolikus rendszereivel együtt tanítható, tanulható, áthagyományozható egyik generációról a másikra, s átterjedhet egyik közösségről a másikra.

2. Melyek a találóskérdések alapvető funkciói?

A találós kérdéseknek legalább három különféle funkciója van. Először is hordozhatnak egy darabka tudást, megfigyelést, amely ilyen módon megosztható másokkal. Amikor a gyerekeknek felteszik ezeket a kérdéseket, a játék ismeretek átadását is szolgálhatja. Például az alábbi mordvin találós kérdésben azt az ismeretet bújtatták el, hogy a nyúl bundája télen fehér, nyáron pedig tarka. Az oktató funkció pedig nem is annyira valamilyen új információ átadását szolgálja, mint inkább a tudás, illetve a kulturális ismeret megerősítését, mégpedig azáltal, hogy a már tudottakat új, szellemes módon kódolja.